Retourneren

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘’ afkoelingsperiode " van 14 dagen, na aflevering van het product. het retourneren moet binnen 14 dagen gemeld worden, en dan heeft u nogmaals 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren. 
Binnen deze periode mag een product, ongebruikt in de originele verpakking, worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, maar wel even vooraf melden via E-Mail. waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen.
Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.
Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst.
Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn.
Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening, dit bestaat uit het bedrag van het product(en) en de portokosten die betaald is voor het versturen naar de klant.  de verzendkosten van klant naar ons is voor uw eigen rekening.
Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur met de vermelding ánnulering en uw bank- of girorekeningnummer.
 
Het adres voor retourzending is:
 
Barntools vof
Landbouwweg 24
3899 BE Zeewolde
 
Gevolgen van het toepassen van het retourrecht
Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien.
Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren.
Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.